Zdalne wsparcie

Kontaktowanie się z naszymi ekspertami ds. handlu detalicznego

Visuel Symag Supports à distance
Proaktywność, szybkość reakcji, dostępność, umiejętności: nasze zespoły call center tworzą specjaliści w zakresie masowej dystrybucji i specjalistycznego handlu. Mają opanowane środowiska, ograniczenia i oczekiwania. Nasi pracownicy są specjalnie przeszkoleni w zakresie konfiguracji i oprogramowania używanego przez naszych klientów, począwszy od kwalifikacji, poprzez wsparcie ekspertów, aż po wsparcie wdrożeniowe. Są wspomagani przez nasze bazy wiedzy oraz narzędzia ticketing w stałym celu, jakim jest poprawa jakości usług i utrzymanie rozwiązań operacyjnych.

Helpdesk – SPOC : dział pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

symag supports a distance helpdesk

Dzięki swoim centrom wsparcia Symag zapewnia zarządzanie incydentami i ich ciągłe monitorowanie do czasu ich rozwiązania.
W ramach zaleceń ITIL usługa „Pojedynczego punktu kontaktowego” (Single Point Of Contact) zarządza i monitoruje wszystkie incydenty związane z przetwarzaniem przez nasze zespoły lub z przekazywaniem do partnerów, wskazanych przez naszych klientów. Nasza zdolność do obsługi rozwiązań programowych wielu dostawców upraszcza codzienną i operacyjną widoczność środowisk.

Szyld +: zespół ekspertów od handlu detalicznego, przeszkolonych w Twoim środowisku

 • Wdrożenie procedur specyficznych dla oczekiwań każdego szyldu
 • Pilotowanie i identyfikowalność stron trzecich
 • Wyświetlanie incydentów w bezpiecznym portalu
 • Korzystanie z naszego narzędzia ticketing lub narzędzia, do którego odnosi się szyld
 • Utworzenie bazy wiedzy
 • Szczegółowe raportowanie wszystkich wskaźników
 • Analiza incydentów w celu zalecenia poprawy jakości
 • Dostosowanie systemu IVR (na przykład ogólny komunikat o incydencie).

C-Link Alert : przewidywanie i proaktywność

symag support a distance surveillance et rapport

Symag dysponuje proaktywnymi narzędziami do monitorowania konfiguracji klienta, które pozwalają na automatyczne wykrywanie anomalii oraz wyzwalają wykwalifikowane alerty.
Zespoły ekspertów specjalizujących się w obszarach biznesowych wspierają rozwiązywanie krytycznych incydentów i łączą się z zespołami badawczo-rozwojowymi. Wyposażone w narzędzia telewizji kablowej zapewniają aktualizacje oprogramowania, HotFix, łatki oraz nowe wersje.
Przykłady analizowanych zdarzeń:

 • HW: temperatura procesora, miejsce na dysku, dostęp do sieci ...
 • Oprogramowanie: dziennik zdarzeń, wersjonowanie, procedury FDJ, zamknięcia ...
 • Systemy: stopień wykorzystania, czas reakcji, aktywne procesy ...
 • Parki: typy, numery seryjne, wersje mikrokodu …

Produkt +: rozszerzone funkcje wsparcia

 • Stały dostęp: 24/7/365
 • Wielojęzyczne platformy
 • Zobowiązanie umowne dotyczące poziomów usług
 • Plan eskalacji według stopnia krytyczności
 • Korzystanie z bazy wiedzy na temat incydentów.

Szyld +: rozwiązanie na miarę

 • Wsparcie klienta przez kierownika serwisu: raportowanie, wskaźniki, grupy pilotujące oraz proces ciągłego doskonalenia jakości
 • Utrzymanie działania sklepów i systemów centralnych
 • Konsultowanie wskaźników i incydentów za pośrednictwem specjalnego portalu dla klientów
 • Niezależność od oprogramowania i sprzętu.

Kluczowe dane: 

 • 280 000 połączeń z infolinią / rocznie
 • 100 pozycji
 • 60 000 usług i monitorowanych przepływów
 • 2 siedziby: Brześć i Kraków.

Menedżer ds. usług: rozpoznawalny partner

symag service manager

Menedżer ds. usług to rozpoznawalny partner zajmujący się danym szyldem. Pilotuje relację, analizuje wskaźniki i opowiada się za działaniami w kontekście ciągłego doskonalenia jakości.

Usługa +: uprzywilejowany partner dla wszystkich powtarzających się usług

 • Koordynuje i ułatwia komunikację między różnymi zespołami operacyjnymi
 • Prowadzi różne grupy działań (zarządzanie, kierowanie, operacje, monitorowanie)
 • Monitoruje wskaźniki jakości usług
 • Wdraża plany działania niezbędne do właściwego wykonywania usług
 • Przyczynia się do poprawy środków kontroli i wskaźników
 • Proponuje rozwiązania dla optymalizacji lub poprawy procedur.