Lojalność i promocje

W centrum nowych zwyczajów

Visuel Symag fidélisation et promotions
Konsumenci się zmieniają, podobnie jak ich zwyczaje. Są mobilni, społecznościowi, cyfrowi i połączeni z siecią. Chcą być rozpoznawalni, wspierani i nagradzani.
Naszym celem jest umożliwienie sprzedawcom detalicznym rozwijania spersonalizowanych relacji z każdym klientem, w zmieniającym się kontekście, w celu budowania relacji zaufania, z której wszyscy skorzystają.

C-Link Loyalty : odkrywanie na nowo doświadczenia i lojalności klienta

c-link loyalty

Rozwiązanie: C-Link Loyalty pozwala projektować, symulować, rozpowszechniać i kontrolować komercyjne animacje i programy lojalnościowe w czasie rzeczywistym. Punkty, rabaty, kupony,  nagrody promocyjne, losy ... dzięki przeszło 100 000 kombinacjom ofert handlowych, C-Link Loyalty jest z pewnością najbardziej efektywnym narzędziem w swojej kategorii.
C-Link Loyalty centralizuje, porządkuje i przywraca w jednym repozytorium klientów dane klientów, zdarzenia dotyczące klientów oraz dane sprzedażowe zebrane we wszystkich kanałach.

Produkt +: rozwiązanie w czasie rzeczywistym, jeden do jednego i wielokanałowe

 • Unikalne repozytorium klientów
 • Animacja komercyjna obejmująca wiele marek i wiele programów
 • Sklepy internetowe, dystrybucja masowa, handel specjalistyczny
 • Wielokanałowość: sklepy, telefony komórkowe, strony sklepów internetowych, sieci społecznościowe, terminale sklepowe
 • Masowo w czasie rzeczywistym
 • Zgodność z RODO.

Szyld +: globalna znajomość klientów

 • Wizja klienta 360 °
 • Biblioteka korzyści
 • Zarządzanie budżetami
 • Uproszczenie działania i integracja w systemach informatycznych
 • Maksymalizacja wskaźnika dostępności.

C-Link Coupons : oferowanie promocji, które są do niego podobne

c-link coupons

Rozwiązanie: Oferta indywidualnych kuponów przez wielokanałowy i mobilny C-Link Coupons jest rozwiązaniem autonomicznym, w pełni pilotowanym przez szyld i niezależnym od rozwiązania kasowego lub internetowej strony handlowej. Generowanie kuponów w formie papierowej lub w formie zdematerializowanej różni się w zależności od profilu zakupu lub posiadacza karty.

Produkt +: rozwiązanie zbudowane w oparciu o siłę napędową C-Link Loyalty

 • Scentralizowane zarządzanie projektowaniem modeli i zasad obliczeniowych
 • Oferty indywidualne, z kuponami zróżnicowanymi według profilu zakupu lub posiadacza karty
 • Całkowita lub częściowa dematerializacja kuponów (na urządzeniu mobilnym, w witrynie sklepów internetowych, wydruki kolorowe lub czarno-białe)
 • Siła napędowa zasad z wieloma wyzwalaczami do zgłaszania problemów i odzyskiwania
 • Spersonalizowana relacja z klientem
 • Oferty dla klientów dostosowane do kontekstu i potrzeb
 • Uprzywilejowana relacja z witryną sklepu internetowego lub marką, która spełnia jego oczekiwania.

Szyld +: pełna oferta kuponów

 • Zautomatyzowana i bezpieczna kontrola odzyskiwania kuponów
 • Kontrola finansowa wolumenów kuponów poprzez zarządzanie problemami i odzyskiwaniem w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie w czasie rzeczywistym bazą dostępnych lub spalonych kuponów
 • Dynamizacja obrotu i marży.

Budget & Planning : pilotowanie budżetów i wizualizacja kampanii

symag fidelisation promotion budget planning

Rozwiązanie: Moduł Budget & Planning daje szyldom globalną wizję planów biznesowych, umożliwia monitorowanie budżetów marketingowych w czasie rzeczywistym oraz oferuje graficzny widok wszystkich ofert i korzyści określonych w rozwiązaniu C-Link Loyalty. Dzięki konsolidacji korzyści komunikacyjnych i transakcyjnych w jednej aplikacji moduł ten zapewnia precyzyjną kontrolę kampanii marketingowych rozwiązań.

Produkt +: rozwiązanie w czasie rzeczywistym w celu kontroli Twoich budżetów 

 • Monitorowanie finansowe na 4 poziomach hierarchicznych: biznesplan, plan marketingowy, kampanie, korzyści
 • Robienie notatek ze znacznikiem czasu
 • Archiwizacja dokumentów (POS, faktury, umowy ...)
 • Zarządzanie statusami operacji (planowane, aktywne, archiwizowane)
 • Zarządzanie prawami użytkownika.

Szyld +: kontrolowane zarządzanie kampaniami

 • 3 rodzaje wyświetlania: lista, widok graficzny lub wykres Gantta
 • Workflow w zarządzaniu Planami i kampaniami
 • Agregaty finansowe
 • Kontrola wskaźnika rentowności inwestycji (ROI)
 • Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników zgodnie z profilem.

C-Link Embedded: zapewnienie dostępności ofert w dowolnym momencie

C-Link Embedded

Rozwiązanie: Dzięki C-Link Embedded zarządzanie animacjami handlowymi jest możliwe nawet w przypadku niedostępności sieci. Każdej nocy przygotowywany jest pakiet oprogramowania zawierający najnowszą wersję silnika reguł oraz dane konfiguracyjne odpowiadające aktualnym ofertom promocyjnym. W przypadku utraty połączenia (Wan lub Lan), obliczanie korzyści promocyjnych automatycznie staje się wewnętrzne dla POS z tymi samymi zasadami zarządzania, co w trybie scentralizowanym.

Produkt +: zawsze dostępne korzyści

 • Ten sam silnik reguł w centrali i w kasie
 • Tworzenie zoptymalizowanych pakietów na lokalizację
 • Uproszczenie integracji z systemami płatności kasowej. 

Szyld +: dotrzymanie obietnicy klientowi

 • Dotrzymywanie obietnicy klientowi nawet w przypadku zakłócenia sieci
 • Przełączanie na automatyczny tryb lokalny
 • Uzgadnianie operacji podczas odzyskiwania sieci
 • Brak utraty wydajności.

Usługi profesjonalne: dostosowane projekty lojalnościowe

services_professionnels

W zakresie rozwiązań lojalnościowych i promocyjnych ważne jest, aby każdy szyld mógł skorzystać z niestandardowych konfiguracji dostosowanych do swego kontekstu.
To jest rola działu konsultingowego Symag. Nasze zespoły konsultantów, kierowników projektów i szkoleniowców, będący specjalistami od oprogramowania, materiałów i branż, pomagają w konfiguracji i integracji rozwiązań lojalnościowych i promocyjnych oraz szkolą zespoły do ich codziennego użytkowania.
Naszym celem jest oferowanie zoptymalizowanych rozwiązań, funkcjonalnych, operacyjnych, dostosowanych do Twoich potrzeb i opanowanych.

Consulting : wsparcie w integracji pakietów oprogramowania

Symag oddaje do dyspozycji swoich klientów zespoły konsultantów specjalizujących się w integracji rozwiązań lojalnościowych i promocyjnych. Wsparcie obejmuje wszystkie fazy projektu: formalizację potrzeb, wdrożenie, wprowadzenie do produkcji i operacje powtarzających się rozwiązań.

Usługa +: wsparcie w całym łańcuchu wartości

 • Badanie poprzedzające i stworzenie zbioru formalizacji wymagań
 • Holistyczne podejście do oczekiwań biznesowych i informatycznych
 • Definicja specyfikacji funkcjonalnych i integracyjnych
 • Redagowanie i zarządzanie wszystkimi przepływami pracy
 • Rozpoczęcie produkcji
 • Transfer umiejętności.

Szyld + : ekspertyza funkcjonalna i techniczna

 • Doskonała znajomość różnych branż i profili sklepów
 • Silne powiązanie między zespołami operacyjnymi, ds. jakości oraz zespołami ds. rozwoju.

Kierownik projektu : dostosowane wsparcie

Kierownik projektu, jako uprzywilejowana osoba do kontaktu z klientem, bierze pod uwagę wszystkie jego prośby, przetwarza je i gwarantuje ogólną spójność rozwiązania: odbiór i analiza życzeń, planowanie ...
W projektach wdrożeniowych i cyklicznych kierownik projektu koordynuje fazy uprzemysłowienia, weryfikuje warunki wstępne instalacji, prowadzi zespoły terenowe i informuje klienta poprzez działania monitorujące i komisje ds. pilotowania.

Usługa +: jedyna osoba kontaktowa

 • Wsparcie klienta w zakresie integracji oprogramowania
 • Monitoring planowania
 • Poszanowanie budżetów
 • Sprawozdawczość i komisja monitorująca.

 
Szyld +: wsparcie na każdym etapie, od „Build” do „Run”

 • Relacje z klientami: analiza potrzeb, monitorowanie, porady, przewidywanie
 • Zarządzanie projektem: przestrzeganie terminów, budżetów, jakości, zapobieganie ryzyku, alerty, 
 • Zmiany zakresu
 • Ekspertyza techniczna i opanowanie środowisk sklepowych
 • Uwzględnienie wielu specjalistów (zapasy, upoważnienia, okablowanie sieciowe, jednoczesne interwencje kilku specjalistów, demontaż i zniszczenie)
 • Relacje z zespołami zdalnej pomocy (tymczasowe zespoły specjalistyczne, powtarzalność ...).